Forældreråd


3-stammens forældreråd består af 3-5 forældre, vi bestræber os på at have en forældrerepræsentant fra hver hus, derudover er der en 1 personale repræsentant og en pædagogisk leder. Forældrerådet mødes 4 gange årligt og er med til at planlægge aktiviteter, som er for hele familien. Ex legepladsdag, Storegruppe-fest og forældrekaffe. Forældrerådet bakker op og hjælper institutionen med div. praktiske opgaver.