Indhold

Forældresamarbejdet


Formålet med samarbejdet er at skabe størst mulighed sammenhæng i barnets liv, at give barnet en oplevelse af at vi som børnehave har kendskab til barnets liv, fritids aktiviteter, nærmeste familie, og at I som familie og forældre har kendskab til barnets liv i børnehaven.

Vi har derfor en god kontakt til forældrene, og vi vægter det højt. Vi oplever det som en nødvendig og naturlig del af at skabe en tryg og tydelige hverdag for det enkle barn. Vi inddrager, jer, som forældrene i arbejdet og læringsmålene omkring det enkle barn. Vi ser og møder familien som en del af en helhed, der er med til at skabe optimale rammer omkring barnet.

Vi forventer af jer som forældre en åben, direkte og ligefrem dialog. Som forældre kan i forvente en faglig, professionel og nærværende tilgang fra personale og ledelse. Hvor intet er for småt og intet er for stort i forhold til en samtale.

Vi tilbyder som minimum 3 samtaler i løbet af jeres barns tid i børnehaven

  • Efter ca. 3-6 mdr. som opfølgning på opstart
  • Når barnet er ca. 4 år
  • Når barnet er førskolebarn, tilbydes samtale i løbet af efteråret.
     

Du kan læse om vores retningslinjer for  forældresamarbejde i vuggestuer og børnehaver her (pdf)